wiersz raz w miesiącu

Nie udało się ustanowić 2017 roku, Rokiem Bolesława Leśmiana, mimo, że przypada w tym roku 140 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci poety. Trudno. W opozycji do decyzji pojawiły się inicjatywy oddolne przypominające o jego poezji. Warto go czytać, bo i rozbawi i ukoi i napisał "Klechdy polskie" i "Klechdy sezamowe". 

Leśmian Bolesław

Romans

Romans śpiewam, bo śpiewam! Bo jestem śpiewakiem!
Ona była żebraczką, a on był żebrakiem.

Pokochali się nagle na rogu ulicy
I nie było uboższej w mieście tajemnicy...

Nastała noc majowa, gwiaździście wesoła,
Siedli - ramię z ramieniem - na stopniach kościoła.

Ona mu podawała z wyrazem skupienia
To usta do pieszczoty, to - chleb do gryzienia.

I tak śniąc, przegryzali pod majowym niebem
Na przemian chleb - pieszczotą, a pieszczotę - chlebem

Dwa głody sycili pod opieką wiosny:
Jeden głód - ten żebraczy, a drugi - miłosny.

Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć trzeba?
Ma dwa głody, lecz brak mu - dziewczyny i chleba. Warto przeczytać także o kobietach w życiu poety tutaj

Komentarze