Epoka hipokryzji. Janicki

Książka "Epoka hipokryzji" Kamila Janickiego przywodzi na myśl zgrabnie napisany zbiór ciekawostek. Autor opisuje życie seksualne Polaków w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Zaczyna od Stanisława Kurkiewicza, który w 1917 roku wydał zbiór obserwacji zachowań seksualnych mieszkańców Małopolski. Osoby o średnim libido nazywał średnio-szczytakiem, samego siebie lekarzem-płciownikiem przyznając, że słowotwórstwo to jedna z jego pasji. Na książkę Kurkiewicza głośno się oburzano, ale doktor miał misję: chciał zebrać informacje o seksualności we wszystkich jej odmianach. 

Ciekawostki dotyczą społecznej akceptacji prostytucji, oceny różnic w płciowości męskiej i żeńskiej, wieku inicjacji seksualnej, zabawek erotycznych i wielu innych aspektów życia erotycznego. To uroczy zbiorek, który czyta się bardzo lekko i przyjemnie. Przykład: Henryk Jordan, na cześć którego nazwano krakowski park jako pierwszy opisał fizjologię kobiecego orgazmu. 


Komentarze