Świat się chwieje

Zbiór wywiadów przeprowadzanych przez Grzegorza Sroczyńskiego "Świat się chwieje" podzielono na trzy części, wolność, równość, braterstwo.

WOLNOŚĆ
Marcin Król opowiada o deficytach myślenia i odpowiedzialności elit. Zauważa, że ludzie przestali zajmować się poważnymi sprawami, takimi jak filozofia, nie myślą o życiu, nie czytają książek zmuszających do myślenia, takich pisarzy jak Mann, czy Dostojewski.*

Moja przewodniczka po życiu duchowym Hannah Arendt uważała, że myślenie to jest najpoważniejsza rzecz pod słońcem i jeżeli, nie traktuje się go serio, to nie rozumie się świata. A dzisiaj nie traktujemy poważnie myślenia, ono jest dzisiaj jeszcze jedną rozrywką w rynkowej ofercie. MARCIN KRÓL

W dalszej części książki znajdują się wywiady o restrukturyzacji Andrzejem Lederem, o wydawaniu pieniędzy z UE z Markiem Kozakiem, wywiad z Janem Krzysztofem Bieleckim. Rozmowa z Modzelewskim kończy się irytacją dziennikarza spowodowaną przymusem głosowania na mniejsze zło. Ten mówi, "Nie pójdę". "W takim razie będziesz miał Kaczyńskiego". Rozmowę przeprowadzono we wrześniu 2013 roku.

RÓWNOŚĆ
Wywiad z tezą ze zirytowanym prezesem Comarchu. Henryka Bochniarz i przedsiębiorcy odpowiadają na pytania o nierówności społeczne. 

BRATERSTWO
Janina Ochojska. Dorota Wellman. 

Jeśli mogę sobie pozwolić na prywatną obserwację - świat się chwieje nieustannie taka jest natura świata, taka jest ludzka natura. Czy można się temu przeciwstawić? W jaki sposób się temu przeciwstawiać? Ważne, ciekawe rozmowy. 

Tęsknię za "Halą odlotów". Uzupełnieniem książki może być rozmowa na jej temat,  tutaj. Debata w Agorze tutaj.

* Za wywiad z prof. Grzegorz Sroczyński otrzymał Nagrodę Grand Press w kategorii Wywiad. 

Komentarze