Witkacy. Portret wielokrotny. Zdjęcie. Biografia.

S.I.Witkiewicz, Portret wielokrotny, Petersburg, ok. 1916

Fotografia bardzo znana. Bardzo, bardzo, bardzo. Odkryta w latach 70tych, pokazywana i reprodukowana. Zdjęcie zrobiono w kabinie z lustrem. Modny zabieg w tamtym czasie. Ta sama twarz, a całkiem inna. Autor książki "Witkacego portret wielokrotny" (Janusz Degler) uważa, że zdjęcie, jak i wszystko inne, co Witkacego, można interpretować symbolicznie. Ukazuje jego sytuację w naszej kulturze w ostatnim półwieczu. Piszę o obecności zwielokrotnionej i wielorakiej. Pisarz, malarz, dziennikarz, teoretyk sztuki i filozofii, fotoograf, poeta. Witkacy na pewno nie był jednowymiarowy. Jak pisał Konstanty Puzyna: "Witkacy wyżywi jeszcze kilka pokoleń."

P.S. Książka warta przeczytania. Szczególnie esej zatytułowany "Witkacy i kino". 

Komentarze